Продукти

Цените на украсените фигури са  за количесва  от 10 до 50 броя!

Можете да си изберете като неукрасени  , така и украсени фигурки. За украсените фигурки може да избирате  цвят за панделката и надписване на имената на младоженците. След обработка на поръчката ще ви уведомим за срока на изпълнение.

The prices for the decorated figures are for quantities of 10 to 500 pieces!!

You can choose decorated or non decorated figures. For the decorated figures you can choose the ribbon colour and inscription of the names of the newly-married couple.