Модел: Ходещ слон
Единична цена: 4 BGN
Oбщо: 4 BGN
Прикачи файлове